Deze website gebruikt cookies om uw surfervaringen gemakkelijker te maken.

Pedagogisch Project

Ons schoolbestuur “het parochiaal schoolcomité Heilig Kruis te Stekene VZW” organiseert katholiek basisonderwijs in Groot Stekene. Dit schoolbestuur organiseert zes parochiale scholen: vrije basisschool ‘7-sprong’, vrije basisschool ‘3 beuken’, vrije basisschool ‘de zonnebloem’, vrije basisschool ‘toermalijn - geel’, vrije basisschool ‘toermalijn - groen’ en vrije basisschool ‘tuimelaar. Al deze scholen hebben een opvoedingsproject dat opgesteld is rekening houdend met de “Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs” en “Het Opvoedingsconcept van het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen”. Alle scholen hanteren de leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie.

Het Opvoedingsconcept van het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen

 

7-sprong is verbonden met alle andere katholieke scholen. Alle katholieke scholen werken aan de vijf belangrijke opdrachten van een basisschool.

1.    Werken aan een schooleigen christelijke identiteit.

2.    Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod.

3.    Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.

4.    Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg.

5.    Werken aan de school als gemeenschap en organisatie

 

 

Binnen deze 5 opdrachten wil 7-sprong zich profileren als uniek omdat zij in dit kader accenten wil leggen die de 5 opdrachten met elkaar kunnen verbinden. We doen dit aan de hand van 8 pijlers.

  1. We zijn een katholieke dialoogschool die via weekopening en –sluiting, verzorgde school-vieringen en dagelijkse rituelen de christelijke en humane waarden willen meegeven aan de kinderen.
  2. We bieden kwalitatief, prikkelend, vernieuwend en doelgericht onderwijs aan, waarbij aanpassingen en hulpmiddelen vanzelfsprekend zijn, waardoor kinderen zin krijgen om te blijven leren.
  3. We bieden ervaringsgericht onderwijs aan door verschillende coöperatieve werkvormen te hanteren en in te spelen op de interesses van het kind.
  4. We streven naar een hoog welbevinden bij de kinderen. Waarbij respect, veiligheid, eigenwaarde en betrokkenheid centraal staan zodat de kinderen opgroeien tot positieve, zelfredzame en sociale jonge mensen.
  5. We streven naar gelijke kansen voor iedereen zodat alle kinderen op hun niveau zich het best kunnen ontplooien.
  6. We zijn een kleine warme laagdrempelige dorpsschool met een gedreven team dat elk kind kent en waarbij het groepsgevoel zeer belangrijk is.
  7. We hebben een actieve school die gedragen wordt door leerlingen, ouders, grootouders en het leerkrachtenteam en waarbij inspraak belangrijk is.
  8. We zijn een dorpsschool waar iedereen elkaar kent en die verankerd is met de lokale gemeenschap en de parochie.