Deze website gebruikt cookies om uw surfervaringen gemakkelijker te maken.

Schoolraad

Sinds 1 april 2005 is in onze school de wettelijk opgelegde “schoolraad” geïnstalleerd. Deze raad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld en vervangt de vroegere participatieraad.

De schoolraad komt minstens 2 keer per jaar samen en mag/moet de school advies geven over een aantal punten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement
  • de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd opstellen of wijzigen plannen
  • organiseren van activiteiten zoals bosklassen
  • over de samenwerking met het CLB
  • over de criteria voor het aanwenden van het lestijdenpakket
  • over het welzijns- en veiligheidsbeleid op school

Individuele dossiers of gevallen behoren niet tot de bevoegdheid van de schoolraad (bijvoorbeeld over een bepaald kind of over een leerkracht ...)

Ouders mogen steeds vragen stellen of voorstellen doen via deze kanalen:

  • rechtstreeks bij de directie
  • via het oudercomité
  • via de ouders die in de schoolraad zetelen

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.