Deze website gebruikt cookies om uw surfervaringen gemakkelijker te maken.

Zorg

Wij investeren veel lestijden in onze zorgwerking. Uiteraard willen we hierbij volgende streefdoelen bereiken:

 • een zorgbeleid dat gedragen wordt door het hele team
 • aandacht voor elk kind dat op een bepaald moment om welke reden ook extra zorg nodig heeft

Een lokaal zorgbeleid gedragen door zorgcoördinator en zorgleerkrachten op drie grote terreinen:

op schoolniveau: 

 • ‘alle’ zorginitiatieven coördineren
 • zichtbaar aanwezig aanspreekpunt zijn
 • overleg organiseren intern en extern
 • brugfunctie tussen school en CLB
 • communicatie bevorderen intern, met ouders en externen
 • leerlingenvolgsysteem coördineren
 • flexibele groeperingsvormen en gedifferentieerde leertrajecten uittekenen
 • wekelijks overleg bijgewoond door coördinator of directie

op klasniveau: 

 • leerkrachten daadwerkelijk helpen
 • zowel preventieve als remediërende interventies
 • zowel met de groep als met individuele leerlingen
 • soepele organisatie (invulling uurrooster zorg wordt wekelijks aangepast)

op leerlingenniveau: 

 • werken met leerlingen vanuit specifieke deskundigheid
 • de zorg via enkele gerichte interventies tijdelijk overnemen van de leerkracht
 • Kinderen kunnen kortstondig of voor een langere periode worden opgenomen in de zorgklas.
 • Dit houdt in dat er wekelijks één of meerdere korte momenten individueel wordt gewerkt aan een heel specifiek probleem.